Auto centar ''Kvrgić'' - 21460 Vrbas, Vase Čarapića 2

Tel:
021/ 791-200 , 021/791-777
Mob:
063/1122-733
 
E-mail:
info@autocentar-kvrgic.rs
Web:
www.autocentar-kvrgic.rs

DELATNOST:
Naše preduzeće je orijentisano, pre svega, na pružanje limarsko-lakirerskih usluga, sa tendencijom širenja delatnosti i otvaranje specijalizovanog servisa za vozila za specijalne namene. Preduzeće je u privatnom vlasništvu, strukturno organizovano na nivoima, direktora, zamenika direktora, šefova personala, komercijalne službe i servisera.

POLITIKA POSLOVANJA
je diktirana sa ciljem da opstane na tržištu, u prisutnim, teškim uslovima privređivanja, a da pri tome održimo dosadašnji kvalitet u pružanju naših usluga. Kratkoročni cilj preduzeća je da prodorom na limarsko-lakirerski segment tržišta Vojvodine, uspostavimo trend rasta vrednosti kvaliteta rada u odnosu na cenu koštanja radova.

Dugoročni cilj preduzeća je konstantan rast fiskalne vrednosti, održavanje kvaliteta usluga na najvišem nivou, kao i širenje sevrvisnih kapaciteta i otvaranje specijalizovanog servisa za vozila visoke klase i vozila za specijalne namene.

STANDARDI I TEHNOLOGIJE
Kako bi opravdali i pojačali poverenje klijenata, konstantno smo u procesu kontrole i poboljšanja postojeće politike kvaliteta, kao i uvođenja novih standarda u politici poslovanja preduzeća i tehnologiju rada. Permanentno se naši serviseri edukuju u oblasti limarskog i lakirerskog segmenta, posećujući razne edukativne i praktične seminare u inostaranstvu. Ove godine smo bili u Poljskoj, u gradu Szczcinu od 29.09.2005. - 03.10.2005. na praktičnoj i edukativnoj nastavi iz oblasti pripreme vozila za lakiranje, gde su informisani o novim materijalima i postupcima u oblasti zaštite limarije vozila. Očekuje nas do kraje godine jos jedan seminar u Nemačkoj u Munsteru, iz obasti pripreme vozila za farbanje i iz oblasti samog farbanja vozila.

TEHNOLOGIJA
Kvalitet i savremenost opreme koja se koristi je u najmanju ruku isto toliko važna koliko i znanje servisera koji njom upravlja. Posedujemo profesionalnu komoru ''SAIMA'', renomiranog italijanskog proizvodjača profesionalne opreme za farbanje akrilnim, metalik, kao i vodenim bojama. Bitno je istaći, da smo prvi na ovim prostorima imali u posedu gore navedenu komoru za farbanje vozila.

''Car bench'' - je oprema u našem servisu, koja se koristi za izvlačenje teško havarisanih vozila, u cilju ispravljanja limarije oštećenog vozila, da bi se na vozilu sačuvali, ukoliko je to, naravno, moguće, originalni-fabrički delovi vozila.

Infra-crvena lampa je oprema koju koristimo za brzo sušenje obrađenih delova limarije vozila, u fazi pripremnih radova na vozilu pre i posle farbanja istog.

Boje koje koristimo u oblasti farbarskih radova su boje renomiranog nemačkog proizvođača ''Glasurit'', koji je lider na svetskom tržištu u oblasti reparacije vozila.

ZAPOSLENI I KONTAKTI
Broj zaposlenih je u stalnom porastu. Stručnost servisera je pod stalnom proverom radnih sposobnosti.

LIMARSKI RADOVI
U okviru našeg servisa, limarski radovi su jedna od vodećih usluga koje pružamo. Kvalifikovani radnici kao i stalno usavršavanje ljudstva i opreme su način na koji našim klijentima uzvraćamo poverenje. Glavne smernice politike preduzeća su limarski i farbarski radovi, pri reparaciji vozila u cilju pružanja kompletne usluge klijentima po principu ''ključ u ruke''.